• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  9
  5
  14
  1
  อนุบาล 2
  10
  7
  17
  1
  อนุบาล 3
  8
  15
  23
  1
  รวม อนุบาล
  27
  27
  54
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  7
  6
  13
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  8
  8
  16
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  7
  8
  15
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  5
  9
  14
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  13
  10
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  7
  12
  19
  1
  รวมประถม
  47
  53
  100
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  29
  14
  43
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  25
  19
  44
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  13
  7
  20
  1
  รวมมัธยมต้น
  67
  40
  107
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  141
  120
  261
  14

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]