• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) • นายศุภชัย โสธร
  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 087-3844250
  อีเมล์: [email protected]
  นางจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0939359925
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]