ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปฐมนิเทศพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 19.02 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 19.01 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ฉีดพ้นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.59 น./อ่าน 21)
4
สพป.ระนอง นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.56 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
เปิดเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.55 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การพิจารณาการเป็น “โรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น“ (Eco-School beginner) โดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.52 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
รับมอบชุดนิทรรศการงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน“ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.49 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ยินดีต้อนรับ “นายคุณานนต์ อมฤตโกมล“ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบาบ
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.46 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.29 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์ความรู้ทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 18.20 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 16.37 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์