• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)  เป็นสถานที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน  มีคุณธรรมนำความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณภาพตามมาตรฐานปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูมืออาชีพที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ การมีส่วนร่วมจากชุมชน

  ปรัชญา

  ชีวิต  คือ  การศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-06-20 23:16:43 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]