• คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  V1A16g.jpg

  เด็กชายณัฐวุฒิ อนิวัต

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  คติประจำใจ : 

  ประธานสภานักเรียน

  V1Pp2q.jpg

  เด็กชายภาคภูมิ สร้างสมบัตร

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

   คติประจำใจ : 

  รองประธานสภานักเรียน

  V1LF0e.jpg

  เด็กหญิงอินธิชา อินทร์แก้ว

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

   

  V1eWyv.jpg

  เด็กหญิงสรัณย์พร แซ่โง้ว

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1LeUP.jpg

  เด็กชายดุลวัฒน์ หงส์ทอง

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1Lm8t.jpg

  เด็กชายปฐมพงษ์ ชูเฟื่องฟ้า

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1ezBQ.jpg

  เด็กหญิงธนัชชา บี้บก

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1e7lN.jpg

  เด็กชายชนสรณ์ กุลวิเศษ

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1Lvju.jpg

  เด็กชายจองชัย จันทร์สุข

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1LLNI.jpg

  เด็กหญิงปาริสรา จันทร์โอ

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1eN8n.jpg

  เด็กกันยา ก๊กศรี

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1e4qS.jpg

  เด็กชายจอมพล ปาดฉิม

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1e0TE.jpg

  เด็กหญิงสุธิมนต์ สัจจา

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1LIcl.jpg

  เด็กชายภิรมย์เวศน์ จันทร์โอ

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   คติประจำใจ : 

  กรรมการ

   

  V1LGvZ.jpg

  เด็กหญิงสิริธัญญ์ อภิรัักษ์วรากร

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   คติประจำใจ : 

   

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-06-20 23:16:43 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]