• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

  1. นายประพาส ไชยรักษา          ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายสว่าง แก้วเจริญ               ผู้แทนองค์กรศาสนา          กรรมการ

  3. นายวีระ ลิป่วน                       ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  4. นายสิทธิชัย กรมโยธา            ผู้แทนศิษย์เก่า                  กรรมการ

  5. นายอธิชนัน แสงนวล             ผู้แทนผู้ปกครอง                กรรมการ

  6. นายประสิทธิ์ วงศ์กลาง          ผู้แทนองค์กรชุมชน            กรรรมการ

  7. นายนิภากร มีสถิตย์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

  8. นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร   ผู้แทนครู                            กรรมการ

  9. นายศุภชัย โสธร                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-03-24 12:15:27 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077871655 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]